KIINDULÓPONT A VIDEÓPÁLYÁZATHOZ

KIINDULÓPONT A VIDEÓPÁLYÁZATHOZ

Ha a dokumentumfilmedben egy valós, korrupciógyanús esetet akarsz bemutatni, nem árt, ha alaposan utánanézel egyes adatoknak. A XXI. században ez nem jelenthet gondot, az interneten böngészve nyomozónak érezheted magad, hiszen a közfeladatot ellátó szervek és személyek adatainak internetes közzétételét törvény biztosítja (2005.évi XC. törvény). Például ha érdeklődni szeretnél, hogy az iskoládban hány tanárt foglalkoztatnak, mennyi az igazgató fizetése vagy a helyi kórház éves költségvetése, megtalálhatod az interneten, ezeknek az adatoknak a közzététele a szerv kötelezettsége.

 
Hol találhatod meg a szerv adatait? 
 
A törvényben felsorolt szervek a saját honlapjukon teszik közzé a közérdekű és a közérdekből nyilvános adataikat, kisebb intézmények más szerv honlapján, vagy egy közös oldalon. Például a Köztársasági Elnök Hivatalának fenn kell tartani saját honlapot, s ezen közzé kell tenni az adatait, míg például a Budapesti Városüzemeltetési Központnak nincs külön honlapja, közérdekű adatait a budapest.hu-n teszi közzé.
A minisztériumok honlapja 2011. január 14-től változott. Már nincsenek külön honlapok, hanem az új, összkormányzati portálon keresztül lehet eljutni 1-1 minisztériumhoz.
 
Mit tesz közzé a szerv?
 
A nyilvánosságra hozatal a törvényben megfogalmazott közzétételi listák alapján történik:
1. Általános közzétételi lista: olyan adatfajtákat tartalmaz, amiket minden állami szervnek mindenképp közzé kell tennie. A lista a 2005. évi XC. törvény mellékletében található: http://www.kozerdeku.eadat.hu/kozzeteteli_lista.pdf
Az adatok változását követően azonnal (vagy negyedévente) frissítik a honlapot, s a legtöbb esetben az előző állapotot 1 évig archívumban tartják.
Így kötelezően közzé kell tenni a honlapon például a vezetők és vezető tisztségviselők illetményét, munkabérét és rendszeres juttatásait.
 
2. Különleges közzétételi lista: 1-1 ágazatra vonatkozó jogszabály fogalmaz meg ilyen adatokat.
 
3. Egyedi közzétételi lista: olyan adatok, amelyek nyilvánosságra hozataláról maga a szerv dönt.
 
Az átláthatóság érdekében az „Üvegzseb törvény” (2003. évi XXIV. törvény) több korábbi törvényt is módosított. Az „üvegzseb-program” célja, hogy a közpénzek és a köztulajdon ésszerű felhasználását megerősítse, és átláthatóbbá tegye. Ennek eredményeként született az Államháztartásról szóló törvény (1992. évi XXXVIII. tv.) 15/A. § és a 15/B. §.
A 15/A. § értelmében az állami támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, a támogatási program megvalósítására vonatkozó adatokat közzé kell tenni legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig, s a honlapon legalább 5 évig biztosítani kell az adatok hozzáférhetőségét.
 
A 15/B. § szerint a nettó 5 millió Ft értéket elérő illetve meghaladó értékű árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, hasznosítás, vagyon vagy vagyon értékű jog átadás továbbá a közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződések adatait is közzé kell tenni a 15/A. §-ban foglaltak alapján.
 
Hasznos információkat találhatsz az alábbi oldalakon:
Ø Ha céginformációkat keresel: www.e-cegjegyzek.hu
Ø A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján megkeresheted akár azt is, hogy a városod mennyi és milyen támogatást nyert el a benyújtott pályázataival, vagy adatokat találhatsz a regionális pályázatokról, uniós támogatásokról: www.nfu.hu 
Ø A társadalmi szervezetek és alapítványokra itt kereshetsz rá: http://www.birosag.hu/engine.aspx?page=tarsszervsearch 
Hasznos jogszabályok:
Ø 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (Avtv.): http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200063.TV 
Ø 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról (Áht.): http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200038.tv 
Ø 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0500090.tv 
 
S ha ötleteket szeretnél meríteni, ajánljuk az alábbi kis videót. 🙂
 
Facebook Comments